غار کرفتو ( کردستان )

این غار آهکی در دوره سوم زمین شناسی شکل گرفته ، کتیبه ای یونانی در طبقه سوم وجود دارد که از این غار به عنوان معبد هراکلوس نامبرده است . کشف تراشه های سنگی در طبقه چهارم میتواند نشانه ای از استفاده انسان در دوران پیش از تاریخ از این غار باشد

/ 0 نظر / 12 بازدید