زندان دیو ( زندان سلیمان )

نام کوهی مخروطی شکل و میان تهی در غرب مجموعه جهانی آتور گشنسب . قطر دهانه 65 متر و گودال عمیقی به طول 80 متر ، که در هزاره پیش از میلاد نیایشگاه اقوام منائی ( مانایی ) بوده

/ 0 نظر / 8 بازدید